VOORWAARDEN: met je inschrijving verklaar je..

 • akkoord te zijn met de reglementen;
 • goed voorbereid en getraind te zijn (specifiek Cross Triathlon: voldoende zwemvaardigheid voor de gekozen afstand);
 • dat er geen medische beperkingen zijn om deel te nemen;
 • te realiseren dat er op oneffen terrein wordt gelopen;
 • voldoende medisch verzekerd bent.
 • dat je je weet dat de organisatie kan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor vermissing van of beschadiging aan jouw eigendommen, blessures en/of schade gerelateerd aan je deelname;
 • dat je bij het aankopen van producten via onze productacties van HB-Sports je op de hoogte bent van de verkoop- en betalingsvoorwaarden van HB-Sports Deventer;
 • je te conformeren aan beslissingen die de organisatie neemt vanuit overmacht om gevaarlijke omstandigheden te voorkomen of te minimaliseren zoals route aanpassingen, routeverkortingen of het aflasten van het evenement als gevolg van stormschade of te verwachten storm of andere dreigingen. Je kunt dan geen aanspraak maken op restitutie van je inschrijfgeld of het vorderen van andere kosten, zoals reis-, voorbereidings- en/of verblijfskosten.
 • akkoord te gaan met het gebruik van foto- en videoopnames van jou voor marketing doeleinden van adam & events.

Betalingsmethode

Vanaf 2018 worden (bijna) alle inschrijvingen betaald via Ideal. Je inschrijving is een bindende overeenkomst. Bij annulering vindt geen restitutie plaats maar je kunt je startbewijs wel zelf aanbieden en overdragen.

Aanbod en overname startbewijzen

Je inschrijving is bindend. Wanneer je verhinderd bent kun je je startbewijs overdragen aan iemand anders. De volgende aanbod en overname opties zijn mogelijk:

 1. Je zoekt zelf een vervanger en geeft de gegevens door aan de organisatie. Dit kan ook via onze speciale Facebook pagina. Stuur ons een bericht de naam, de woonplaats, de geboortedatum, het geslacht en het emailadres van de nieuwe deelnemer. Onderling de betaling afhandelen (tegen de originele of een lagere prijs). De incasso vindt plaats via jouw bankrekeningnummer;
  LET OP: vanaf 2018 kun je zelf je startbewijs te koop aanbieden en de wijzigen van de nieuwe deelnemer doorgeven (informatie volgt);
 2. Wij hanteren geen reservelijsten voor evenementen;
 3. Mocht je willen wijzigen van afstand dan kan dit alleen als de andere afstand niet vol is. Indien er betaald is met Ideal (bijna alles vanaf 2018) dan vindt er geen prijswijziging meer plaats.

Daginschrijving

Op de dag zelf is geen daginschrijving mogelijk.

Laatste en Start informatie

Laatste informatie: eventuele aanvullende informatie wordt per email naar het door jou opgegeven of later gewijzigde emailadres gestuurd in de week voorafgaande aan het evenement (meestal op maandag);

Startnummers: vanaf oktober worden startnummers bij het aanmelden ter plekke toegewezen. Er komt dus geen startlijst met toegewezen startnummers.

Startgroepen: wij hanteren geen startgroepen of eerste lopers meer maar “druppelen” alle deelnemers het parcours op;

Startblokken: We maken gebruik van startblokken waarbinnen de deelnemers van die afstand mogen beginnen. Wij controleren hier niet op. Mocht je buiten het startblok om starten dan kan het zijn dat er geen verkeersregelaars op locatie staan en dat de verzorgingsposten nog niet zijn ingericht of zijn vertrokken. Het zelfstandig buiten je startblok starten geschiedt op eigen risico.

Bedrijfsgegevens:

Bedrijfsnaam: adam&vents

Plaats: Gieten, Nederland

Kamer van Koophandel #: 60942835

BTW#: NL137277568B03

Bank#: NL12RABO0156644266